אלמנטים

בהזמנת "מרכז הרצל" בירושלים, כתב רן ורד הצגת יחיד, בה הוא משחק, המתארת את קורות חייו של
חוזה המדינה, בנימין זאב הרצל.
ההצגה מאפשרת להעביר סיפור הסטורי מכונן בתולדות העם היהודי באופן מרענן ונגיש לילדים צעירים.
ההצגה מתאימה גם לגנים ולבתי ספר כחלק מפעילות הכרות עם תכנים הסטוריים מרכזיים.
רן משתף את הילדים בהצגה, והם הופכים לרגע קט ל"הרצלים קטנים".